Evenimente

2009-09-21

Zilele Culturii Aromane 2009

2009-09-02

28-30 august ansamblul Pilisterul a fost prezent la ,,Zilele Culturii Armane,, desfa?urate in ora?ul Constan?a ?i in localitatea Stejaru jud Tulcea cu un program artistic de muzica ?i dans tradi?ional aromân al?turi de ansamblul Iholul din Constanta ?i ansamblul folcloric din Veria, Grecia.

Ziua Nationala a Aromanilor 2009

2009-05-25

23 mai 2008 Ziua Nationala a Aromânilor.Societatea Culturala Aromâna a participat cu o expozitie de straie si obiecte tradi?ionale aromâne cât si cu ansamblul”pilisterlu”care a avut un program de dansuri aromâne vechi .


RadaciniFest
NyKjBFYSHMU
rFjiplKWyNXFXWNi
Arhiva