Evenimente

Zilele Culturii Aromane 2009

2009-09-02

28-30 august ansamblul Pilisterul a fost prezent la ,,Zilele Culturii Armane,, desfa?urate in ora?ul Constan?a ?i in localitatea Stejaru jud Tulcea cu un program artistic de muzica ?i dans tradi?ional aromân al?turi de ansamblul Iholul din Constanta ?i ansamblul folcloric din Veria, Grecia.

Arhiva
Ultimele evenimente