Arte plastice

Numeroşi artişti plastici au dat expresivitate spiritului armânesc prin linie şi culoare. Putem vorbi de acest domeniu la timpul modern şi contemporan. Primii "zugrâpsitori" au efectuat pictură religioasă în biserici. Armânii s-au remarcat prin sculpturile în lemn, în decorarea bisericilor şi interioarelor.

Exprimarea spiritului artistic nu poate fi îngrădită de termeni ca etnie sau naţionalitate. În zilele noastre numeroşi aromâni au impresionat şi îmbogăţit artele plastice cu modernismul creaţiilor, stilul şi mesajele lor fiind izvorâte din spiritualitatea lor aromână. Mulţi dintre ei se recomandă cu mândrie ca făcând parte din această spiritualitate. Aşteptăm de la ei să coaguleze o unitate a artiştilor plastici aromâni. Sculptorul Dumitru Pasima a expus la sediul Societăţii Culturale Aromâne bustul lui Constantin Belimace, iar Mihai Tugearu, sculptura capul de berbec numită simbol armânesc.

Pictori moderni şi contemporani:

Ioan Pacea, Sultana Maitec, Titi Ceară, Florica Privenda, Cristina Pasima, Elena Pasima, Ecaterina Vrană, George Leolea, Camil Ressu.

Sculptori:

Boris Caragea, Geta Caragiu, Dumitru Pasima, Mihai Tugearu.