Sculptura/Plikiseari-Mihai Tugearu-Amintarea a artaljiei

Amintarea a artaljei