Cercul literar

Acest studiou literar şi-a început activitatea din luna martie 2000. Au loc întâlniri săptămânale, vineri, începând cu orele 19. În perioada vacanţelor se face pauză. Acesta este iniţiat şi condus de prof. Alexandru Gica. Se face lectură, analiză de text, lansare de carte. Proiectul pune accent pe următoarele dimensiuni: atractivitate, accesibilitate, interactivitate, pluridisciplinaritate, informatizare. Scopul principal este de a promova şi încuraja lectura lucrărilor scrise în aromână.Prioritatea, fiind apropierea tinerilor de valorile culturale aromâne, valori europene comune, ca modalitate de educare informală.

Dezvoltarea armonioasă a personalităţii şi capacităţii de a reflecta asupra lumii prin cunoaşterea culturii aromâne în context european, prin relaţionarea cunoştinţelor literare a diverselor literaturi au un impact pozitiv asupra percepţiei comune şi unitare asupra beneficiilor culturale. Acest interes permanent şi constant pentru cultura scrisă aromână constituie un factor pozitiv pentru comunitatea aromână. Cunoaşterea patrimoniului lilterar, cu o importantă semnificaţie europeană,presupune o activitate intensă stârnind interesul pentru comunicarea interculturală, pentru îmbogăţirea orizontului cultural realizat numai prin încurajarea lecturii operelor literare. În cadrul studioului se face lectură pe text cu ajutorul dicţionarului, pentru explicaţia sensurilor mai puţin cunoscute.

Numărul celor care participă la cercul de literatură, nu este numerous, dar sunt perseverenţi. Lectura formativă cu accent pe inovaţie şi creaţie, pe explorare presupune o motivaţie deosebită.În cazul lansărilor de carte şi de omgiere a unor clasici aromâni , sunt şi invitaţii, elevi, studenţi şi membrii ai asociaţiei.

Au început activitatea propriu-zisă , propunându-şi să promoveze literatura aromână, contribuind la cunoaşterea ei. Se lansează tineri autori, susţine creaţiile profesioniştilor din domeniul literaturii aromâne, şi să asigure direcţiile de afirmare ale acesteia.