Ansamblul Pilisterlu

Ansamblul a luat fiinţă în luna iulie a anului 2000. Începutul activităţii ansamblului folcloric care poartă numele PILISTERUL, a fost la Bucureşti în cadrul asociaţiei Societatea Culturală Aromână. Numele ansamblului, în traducere înseamnă PORUMBELUL.

Ansamblul este format dintr-un grup de dansatori şi solişti vocali. Membrii acestui ansamblu au vârste cuprinse între 15-25 de ani .Grupul de dansatori , execută dansuri tradiţionale străvechi, iar soliştii vocali cântece în forma populară autentică.Repertoriul actual valorifică tezaurul folcloric armânesc, cuprinde cântece şi jocuri armâneşti populare din cele mai importante regiuni etno –folclorice armâneşti: Epir, Tesalia, Gramostea, Macedonia.

Eforturile ansamblului sunt concentrate spre a prezenta multitudinea manifestărilor spirituale ale plaiurilor macedoniei antice. Muzica, dansul şi datinile armâneşti au rămas, completându-se, iarăşi şi iarăşi cu ceea ce s-a moştenit de la strămoşi. Prea puţine acţiuni sub aspect artistic s-au produs aici în România, legate de cultura şi tradiţiile armâneşti, raportat la numărul armânilor şi la faptul că sunt grupaţi compact , încă de când au colonizat Cadrilaterul.

Pe parcursul anilor atât conducătorii cât şi membrii ansamblului s-au perindat. Din anul 2008, conducerea ansamblului a fost preluată de Ianula Gheorghe.

Agenda 2008

a)Grupul a participat la fiecare spectacol organizat cu ocazia:

Colaborări cu Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Satului , spectacole la Sala Rapsodia română, Casa Radio, Facultatea de drept, Palatul Parlamentului, Curtea Veche, Piaţa Universităţii . Spectacol de Ziua Europei.Ansamblul a avut o frumoasă colaborare cu Ovidiu Lipan Ţăndărică, cu care a realizat proiecte deosebite.

Dansurile armâneşti sunt foarte îndrăgite, aprecierea frumuseţii lor creşte atunci când corlu devine tot mai mare.. Dar tot atât de adevărat este că multe dintre ele foarte vechi , fie s-au uitat, fie s-au pierdut, fie nu li se mai acordă atenţia cuvenită .Motivul îl constituie contextul social şi istoric al vieţii armânilor.Dar acest lucru trebuie să ne motiveze , aceste dansuri nu trebuie să fie lăsate în întunericul uitării, ci trebuie prezentate în lumina scenei.

Dansul armânesc tradiţional este „corlu” aşa cum era el rânduri rânduri, la sate, cu sute şi sute de armâni! Dar pe lângă corlu mari, sunt şi alte dansuri ce îşi iau originea din zonele unde trăiesc armânii: mavrumata, Hagiu Steriu, paiduşca, zagorista, ceamcu, samiotisa. Mavrumata este un dans ce vine din Rep. Macedonia şi este dansat de grâmostenii din Serres şi Veria. Aşa şi dansul Hagiu Steriu este dansat de grâmostenii din Serres şi de vârgârenii din România. Paiduşca şi Ştraca îşi au originile la armânii din Bulgaria. Zagorista se dansează în părţile din Zagori ai munţilor Pind, de la Grebena până la Ianina şi Aminciu (Meţovo). Ceamclu se dansează în Ceamurlia, Grecia, Albania şi este un dans mai complicat. Samiotisa este întâlnit cu preponderenţă la armânii din partea de sud a Balcanilor.

Toate aceste dansuri sunt învăţate şi transmise mai departe de un grup de tineri talentaţi şi activi. Pentru a putea realiza un spectacol, şi nu doar un cor armânesc, credem că este necesară şi o coregrafie care să trezească admiraţia publicului. Le facem toate acestea aşa cum trebuie, fără să uităm ceea ce este mai important, originalitatea acestora. Deoarece nutrim respectul cuvenit acestor valori tradiţionale vom face tot posibilul ca ele să dăinuie.

Pe toţi acei care doresc să pătrundă tainele folclorului coregrafic armânesc şi au înclinaţii artistice îi aşteptăm în ansamblul nostru. Repetiţiile au loc la sediul Societăţii, în fiecare sâmbătă la ora 16.00. Vă aşteptăm!

Pilisterlu a participat la următoarele emisiuni Tv:

Contacte

SCA: sutsata@yahoo.com
Preşedinte: Chiratsa Gheorghe
e-mail: kiratsa@yahoo.com
tel: 0720.008.262
Coordonator: Ianula Gheorghe
e-mail: ianulik@yahoo.com
tel: 0722.888.914