Sfântul Gheorghe

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, este unul dintre cei mai veneraţi. Este considerat protector al naturii, al vitelor şi al oilor. Este cel de-al doilea stâlp calendaristic alături de Sfântul Dumitru, între cei doi sfinţi existând o întelegere cosmică, facilitată de divinitatea supremă. Se spune că atunci când se aud primele broaşte cântând, Sfântul Gheorghe ia cheile de la Sfântul Dumitru pentru a deschide drumul naturii. În tradiţia creştină Sfântul Gheorghe este un sfânt tânăr, hipomorf, purtat de un cal . Ziua sa de celebrare este considerată a fi momentul de început al anului pastoral.

Pentru aromânii păstori, sărbătoarea de Sfântul Gheorghe este momentul în care se începe urcatul la munte cu turma şi cu întreaga familie. Trecerea turmelor era un spectacol, târgoveţii ieşeau în afara oraşelor să vadă oile aromânilor. Bărbaţii erau înarmaţi, purtau haine de sărbătoare. Femeile îmbrăcau şi ele haine speciale pentru drum. În fruntea convoiului, era o tânără recent căsătorită , îmbracată cu costumul de mireasă. Urcatul la munte primăvara era prilej de bucurie, bucurie ce încercăm s-o retrăim astăzi prin organizarea unor evenimente cu caracter cultural artistic, prin care să reînvie spiritul şi bucuria acelor vremuri , prin cântecele şi dansurile aduse în prezent.

Începând din anul 2001, la iniţiativa doamnei Irina Nicolau, SCA organizează evenimente cultural artistice sub denumirea de „Dzuua pitilor” în memoria străbunilor care practicau transhumanţa . În ajunul acestei sărbători se organizau serbări câmpeneşti, adevărate ritualuri ce marcau comuniunea cu natura.