Finantatori

Acţiunile şi proiectele Societăţii Culturale Aromâne sunt finanţate de către toţi membrii , prin cotizaţii, donaţii şi prin sponsorizări de la persoane fizice şi societăţi comerciale. Toată activitatea noastră se susţine prin munca voluntarilor, cu ajutorul donaţiilor prin implicare profesională şi sufletească.

Dorinţa de a contribui la sprijinirea acţiunilor asociaţiei, în scopul realizării obiectivelor, şi proiectelor prezente şi viitoare poate fi concretizată prin donaţii şi sponsorizări. Prin sponsorizare are loc un schimb de valori şi o relaţie de parteneriat între organizaţie şi sponsor. Sponsorizarea trebuie înţeleasă , în primul rând, ca instrument de comunicare publicitară, potenţator de capital şi de imagine. Poate sponsoriza orice persoană juridică ori persoană fizică care înregistrează profit (venit) şi implicit plăteşte impozit pe acesta. Prin actul de sponsorizare poţi direcţiona o parte din aceşti bani datoraţi statului pentru acţiuni concretizate, prin intermediul asociaţiei noastre, contribuind direct la viaţa societăţii.

Sponsorizare persoană fizică

Până în data de 15 mai, anual,se depune, la oragnul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciuliul fiscal contribuabilul, o copie a fişei fiscale împreună cu formularul 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual.Cei ce obţin pe lângă salarii şi alte venituri vor completa formularul 200 – Declaraţie specială privind veniturile realizate în anul respectiv – la toate capitolele aferente tipului de venit obţinut, destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul pe venit anual datorat.

Sponsorizare persoană juridică

Sponsorizarea trebuie făcută în anul fiscal în curs, din profitul acelui an în baza unui contract de sponsorizare. De asemenea, sponsorizarea se evidenţiază în „Declaraţia privind impozitul pe profit anual” unde se scade din impozitul pe profit datorat. Pentru a vă edifica puteţi consulta Legea 571/2003 cu modificările ulterioare. Contribuabilii care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

Toţi cei ce contribuie la dezvoltarea culturii aromâne prin acţiuni de voluntariat, prin donaţii şi sponsorizări prin realizarea actului cultural în sine, cu specific aromânesc, dau garanţia faptului că această cultură milenară va dăinui.

Sponsori persoane juridice

Sponsori persoane fizice

Oani Nicolae, Iancu Cepi, Budeş Stere, Dicea Gheorghe, Gheorghe Ionel, Canacheu Costică, Farmazon Constantin, Ianuş Stelică, Gheorghe Alexandru, Lefter Naum, Nicolae Constantin.