Sutsata

Societatea Culturală Aromână este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, apolitică, cu caracter cultural şi social.

Misiune

Principala misiune a Societăţii Culturale Aromâne este de a studia, promova şi transmite viitoarelor generaţii cultura tradiţională armânească în ţară, în lume şi în toate formele ei; stimularea spiritului comunitar şi promovarea identităţii noastre. Mai multe detalii

Obiective

Toate acţiunile asociaţiei sunt îndreptate spre îndeplinirea următoarelor obiective:

Istoric

Societatea Culturală Aromână s-a constituit în martie 1990 ca personalitate juridică. Până în anul 2000 nu a avut activitate, toţi iniţiatorii şi membrii fondatori au abandonat ideea dezamagiţi de evolutia evenimentelor de după decembrie 1989. Societatea a fost reactivata în 1999, s-au reînscris membri, s-au organizat alegeri şi s-a ales Consiliul de Conducere... Mai multe detalii

Membri

De la înfiinţare, Societatea Culturală Aromână s-a bucurat de sprijinul şi contribuţiile membrilor săi.Sunt consideraţi membri ai asociaţiei orice persoană în vârstă de peste 16 ani care a completat adeziunea, recunoaşte statutul societăţii şi sprijină realizarea scopurilor sale. Mai multe detalii

Finanţatori

Acţiunile şi proiectele Societăţii Culturale Aromâne sunt finanţate de către toţi membrii prin cotizaţii şi donaţii... Mai multe detalii

Parteneri

Pe tot parcursul activităţii sale, Societatea Culturală Aromână s-a bucurat de parteneriatul unor prestigioase instituţii şi personalităţi... Mai multe detalii

Rapoarte

În cadrul proiectului Puzzle care face parte din calendarul manifestărilor dedicate anului european al dialogului intercultural, în data de 10 mai 2008, la ora 18 în sala Foaier a Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti a fost inaugurată expoziţia "S-him tu numir – Toari şi cumăts di bana armâneascâ" (Urme şi fragmente din viaţa aromânilor) ce cuprinde obiecte tradiţionale având vechime de peste 100 ani puse la dispoziţie de Societatea Culturală Aromână din Bucureşti şi de dl. Stere Ianuş. Expoziţia a fost realizată de Lila Passima – specialist în cadrul Muzeului Ţăranului Român care a conceput şi o carte ce conţine fotografii, poezii, povesti, zicători, reţete culinare. Mai multe detalii