Istoric

familie aromaniSocietatea Culturală Aromână s-a constituit în martie 1990 ca personalitate juridică. Până în anul 2000 nu a avut activitate, toţi iniţiatorii şi membrii fondatori au abandonat ideea acestui proiect, fiind dezamăgiţi de evoluţia evenimentelor de după decembrie 1989. Societatea a fost reactivată în 1999, s-au reînscris membrii, s-au organizat alegeri şi s-a ales Consiliul de Conducere al cărui Preşedinte a fost desemnat Costică Canacheu.

A luat fiinţă ansamblul "Pilisterul" izvorât din dorinţa de a face cunoscute cântecul , dansul şi portul armânesc. Membrii iniţiatori şi fondatori: Nicolae Ion (OANI), Aurica Piha, Alexandru Gica, Aurelia Caranicu (Mihale), Tinela Stere (Enache).

Proiecte initiate cu caracter permanent

Proiecte conjuncturale

În anul 2002, asociaţiei i s-a atribuit de la Administraţia Fondului Imobiliar- Primaria Capitalei un spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor la adresa: Bucureşti, sect. 2, str. Vasile Lascăr nr. 26-28, parter. Acesta a fost amenajat cu forţe proprii şi cu participarea voluntară a celor mai activi şi respectabili membri. Conform statutului, consiliul de conducere, este ales pentru doi ani, primul preşedinte a fost Costică Canacheu, apoi Nicolae Ion, Dumitru Piceava, Mariana Bara, Ionel Bara şi actualmente, Chiraţa Gheorghe.