Obiective

Aşa cum reiese şi din statut, toate acţiunile asociaţiei sunt îndreptate spre îndeplinirea următoarelor obiective: